Rekrutacja NLO 2021/2022

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Do SMS klas I o profilu piłka ręczna chłopcy i dziewczęta rocznik 2006

Numery telefonów do trenerów koordynatorów z poszczególnych dyscyplin:

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT – kontakt: Elżbieta Szczepaniak tel. 501 718 617

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW – kontakt: Sebastian Gałach tel. 509 861 935

PIŁKA NOŻNA – zasady i terminy określone przez Akademię Piłkarską KGHM Zagłębie Lubin – kontakt: Jacek Jurkiewicz tel. 609 502 344

SPORTY INDYWIDUALNEzasady i terminy określone przez właściwe kluby sportowe – kontakt: Piotr Wawnikiewicz tel. 605 435 400; Mariusz Knull 660 462 809

ETAPY REKRUTACJI:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
  2. Przedłożenie Oświadczenia – zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w próbach sprawności fizycznej do SMS Zagłębie Lubin.
  3. Przystąpienie do testów sportowych.
  4. Złożenie wymaganych dokumentów po zakończeniu roku szkolnego.

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH (lekkoatletyka)
6 maja 2021 (czwartek) godz. 17.00
spotykamy się w sali gimnastycznej SP7 ul. Sybiraków 11

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH (piłka ręczna):
Hala ul K.E.N 18

data Liceum Ogólnokształcące
  godz 12.30 – 14.00
15 maja 2021
 

Kryteria rekrutacji (piłka ręczna)
Kryteria rekrutacji (lekkoatletyka)
Kryteria rekrutacji (łyżwiarstwo szybkie)

DOKUMENTY DO POBRANIA: