Rekrutacja 2020/2021

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Do SMS klas I o profilu piłka ręczna chłopcy i dziewczęta rocznik 2005.

O terminach testów sprawnościowych poinformujemy na stronie szkoły.

Prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres szkoły ( wniosek o przyjecie do szkoły – do pobrania poniżej)
Prosimy o kontakt telefoniczny z trenerami

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT – kontakt: Elżbieta Szczepaniak tel. 501 718 617

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW – kontakt: Dariusz Bobrek tel. 693 552 672

PIŁKA NOŻNA – zasady i terminy określone przez Akademię Piłkarską KGHM Zagłębie Lubin – kontakt: Jacek Jurkiewicz tel. 609 502 344

SPORTY INDYWIDUALNEzasady i terminy określone przez właściwe kluby sportowe – kontakt: Piotr Wawnikiewicz tel. 605 435 400; Mariusz Knull 660 462 809

ETAPY REKRUTACJI:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
  2. Przedłożenie Oświadczenia – zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w próbach sprawności fizycznej do SMS Zagłębie Lubin.
  3. Przystąpienie do testów sportowych.
  4. Złożenie wymaganych dokumentów po zakończeniu roku szkolnego.

SZCZEGÓŁY:

Regulamin rekrutacji do SMS Zagłębie Lubin 2020

Kryteria rekrutacji

DOKUMENTY DO POBRANIA: