Liceum Ogólnokształcące

 1. STATUT SMS Zagłębie Lubin
 2. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY – SMS Zagłębie Lubin
 3. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SMS Zagłębie Lubin 2017-2018
 4. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW 2017-2020 SMS Zagłębie Lubin
 5. INFORMATOR SZKOLNY SMS Zagłębie Lubin 2017-2018
 6. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego SMS Zagłębie Lubin
 7. Regulamin organizacji wycieczek SMS Zagłębie Lubin
 8. Karta wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 9. Zgoda rodziców na udział w wycieczce SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 10. Regulamin wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 11. Regulamin rady pedagogicznej SMS Zagłębie Lubin
 12. Regulamin przyznawania stypendiów SMS Zagłębie Lubin
 13. Wniosek o przyznanie stypendium SMS Zagłębie Lubin – do pobrania