Liceum Ogólnokształcące

 1. STATUT SMS Zagłębie Lubin
 2. Koncepcja pracy szkoły – SMS Zagłębie Lubin
 3. Szkolny zestaw programów i podręczników 2017-2020 SMS Zagłębie Lubin
 4. Wykaz podręczników dla klas pierwszych liceum 4-letniego
 5. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego SMS Zagłębie Lubin
 6. Regulamin rady pedagogicznej SMS Zagłębie Lubin
 7. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 8. Regulamin przyznawania stypendiów SMS Zagłębie Lubin
 9. Wniosek o przyznanie stypendium SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 10. Regulamin organizacji wycieczek SMS Zagłębie Lubin
 11. Regulamin wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 12. Karta wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 13. Zgoda rodziców na udział w wycieczce SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 14. Regulamin biblioteki
 15. Plan pracy biblioteki szkolnej