Liceum Ogólnokształcące

 1. STATUT SMS Zagłębie Lubin
 2. Koncepcja pracy szkoły – SMS Zagłębie Lubin
 3. Szkolny zestaw programów i podręczników 2017-2020 SMS Zagłębie Lubin (Liceum III-letnie)
 4. Szkolny zestaw programów i podręczników 2017-2020 SMS Zagłębie Lubin (Liceum IV-letnie)
 5. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego SMS Zagłębie Lubin
 6. Regulamin rady pedagogicznej SMS Zagłębie Lubin
 7. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 8. Regulamin przyznawania stypendiów SMS Zagłębie Lubin
 9. Wniosek o przyznanie stypendium SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 10. Regulamin organizacji wycieczek SMS Zagłębie Lubin
 11. Regulamin wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 12. Karta wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 13. Plan kształcenia sportowego SMS Zagłębie Lubin 2019-2020.pdf