Liceum Ogólnokształcące

 1. Informator szkolny SMS 2018-2019
 2. STATUT SMS Zagłębie Lubin
 3. Koncepcja pracy szkoły – SMS Zagłębie Lubin
 4. Szkolny zestaw programów i podręczników 2017-2020 SMS Zagłębie Lubin
 5. Plan kształcenia sportowego w NLO SMS „ZAGŁĘBIE” Lubin
  w roku szkolnym 2018/2019
 6. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego SMS Zagłębie Lubin
 7. Regulamin rady pedagogicznej SMS Zagłębie Lubin
 8. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 9. Regulamin przyznawania stypendiów SMS Zagłębie Lubin
 10. Wniosek o przyznanie stypendium SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 11. Regulamin organizacji wycieczek SMS Zagłębie Lubin
 12. Regulamin wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 13. Karta wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 14. Zgoda rodziców na udział w wycieczce SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 15. Regulamin biblioteki
 16. Plan pracy biblioteki szkolnej