Liceum Ogólnokształcące

 1. Informator szkolny SMS 2018-2019
 2. STATUT SMS Zagłębie Lubin
 3. Koncepcja pracy szkoły – SMS Zagłębie Lubin
 4. Szkolny zestaw programów i podręczników 2017-2020 SMS Zagłębie Lubin
 5. Wykaz podręczników dla klas pierwszych liceum 4-letniego
 6. Plan kształcenia sportowego w NLO SMS „ZAGŁĘBIE” Lubin
  w roku szkolnym 2018/2019
 7. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego SMS Zagłębie Lubin
 8. Regulamin rady pedagogicznej SMS Zagłębie Lubin
 9. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 10. Regulamin przyznawania stypendiów SMS Zagłębie Lubin
 11. Wniosek o przyznanie stypendium SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 12. Regulamin organizacji wycieczek SMS Zagłębie Lubin
 13. Regulamin wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 14. Karta wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 15. Zgoda rodziców na udział w wycieczce SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 16. Regulamin biblioteki
 17. Plan pracy biblioteki szkolnej