Liceum Ogólnokształcące

 1. Statut Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego SMS Zagłębie Lubin
 2. Koncepcja pracy szkoły – SMS Zagłębie Lubin
 3. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego SMS Zagłębie Lubin
 4. Regulamin rady pedagogicznej SMS Zagłębie Lubin
 5. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 6. Regulamin przyznawania stypendiów SMS Zagłębie Lubin
 7. Wniosek o przyznanie stypendium SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 8. Regulamin organizacji wycieczek SMS Zagłębie Lubin
 9. Regulamin wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 10. Karta wycieczki SMS Zagłębie Lubin – do pobrania
 11. Plan kształcenia sportowego SMS Zagłębie Lubin 2019-2020.pdf